מדיניות פרטיות

לינקים מהירים

הודעת מערכת

ספרים מוקלטים - איתך בכל מקום

שימוש בכרטיס מתנה רכישת כרטיס מתנה

סופרים פופולרים

מדיניות פרטיות


1. אייקאסט תהיה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידך במהלך שימושך באתר זה או באפליקציה ובמידע שייאסף על ידה לעניין דפוסי השימוש שלך באתר זה או באפליקציה, באמצעות מעקב אחר פעילותך באתר/באפליקציה, והכל בכפוף להוראות שימוש אלה והוראות החוק. את/ה נותן/נת הסכמתך לשמירת המידע ולשימוש בו כאמור במדיניות זו ללא מגבלת זמן.


2. אם לא סימנת אחרת בעת ההרשמה לאתר, אייקאסט תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר האלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת מידע פרסומי – בין אם מידע שתפרסם היא ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. במסגרת פעילות זו, אייקאסט תהיה רשאית להתאים את הפניה אליך בהתבסס על אפיונך לפי המידע שנאסף אודותיך. מובהר כי על אף ההסכמה כאמור, תהיה רשאי לחזור בך מהסכמה זו על ידי משלוח הודעת סירוב להנהלת האתר בכתב או בדרך בה שוגר אליך דבר הפרסומת.


3. אייקאסט תהיה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור/י באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר איתך (למקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים (מידע זה לא יזהה אותך אישית). אייקאסט תהיה רשאית להעביר את מלא המידע אודותיך לצד שלישי שירכוש את אייקאסט, או שירכוש את פעילות האתר או האפליקציה של אייקאסט, או שיתמזג עם אייקאסט, ובלבד שאותו צד שלישי יקבל על עצמו את הוראות מדיניות זו.


4. באתר נעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies) על מנת לשמור על רצף השירות שמסופק לך בו וכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש שלך באתר. ניתן לסרב לשמירת עוגיות כאלה באמצעות הגדרות הדפדפן.