ירוס הולכת לירוסלם, בת עמי מלניק

ירוס הולכת לירוסלם

ירוס הולכת לירוסלם

בת עמי מלניק

ספרים חדשים

ספר קולי - "ירוס הולכת לירוסלם" מאת בת עמי מלניק:
משתתף במצעד הספרים תשע"ז.
ספורה של הילדה ירוס שעלתה עם משפחתה מאתיופיה,הוא למעשה ספורם של ילדים רבים ומשפחות רבות.
הוא נכתב בהשראת עדויותיהם של עולי אתיופיה תושבי בית שמש, אשר הקדישו מזמנם וספרו את ספור עלייתם, נחישותם, סבלם, גבורתם וביחוד הגשמת חלומם של בני העדה האתיופית.
הוספה למשאלות